Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij gaan netjes om met uw gegevens en privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u!

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens
De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens bestanden. Dit geldt dus ook voor d’n Twist. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, en hoe lang we deze gegevens bewaren.

De Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Op hun website geeft de AP veel informatie over de AVG. Bekijk bijvoorbeeld de algemene informatie over de AVG of de AVG in een notendop.

Privacyverklaring versie: 28 mei 2018
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden en waarom, neem dan contact op met ons.

(Toekomstige) gasten
Bij een boekingsaanvraag wordt van u gevraagd NAW, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan het tot stand brengen van contact tussen u en ons. Een verzoek tot verwijdering van uw gegevens kunt u bij ons indienen. Wij zullen dan de niet noodzakelijk nodige gegevens verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Gegevens van websitebezoek
Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Locatiegegevens
Wij maken geen enkel gebruik van locatie gegevens.

Privacy Officer
Wij hebben een zogeheten Privacy Officer aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Indien u een klacht heeft dan kunt u deze klacht melden bij onderstaand adres. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Privacy Officer
d'n Twist 
Tel: 06 24 38 19 61
info@dntwist.nl